top of page
Untitled-10.jpg
sinir sistemi

ÜRİDİN
MONOFOSFAT
NEDİR?

Üridin monofosfat, insanlardan bakterilere kadar tüm canlı organizmalarda bulunabilen değerli bir yapıtaşıdır. 

Başlıca proteinlerin sentezinde görevli genetik materyal olan RNA molekülüne katılan bir pirimidin nükleozididir. 

Üridin monofosfat içerisindeki temel etken madde üridindir.

Referanslar: Cansev M. Brain Research Revues. 2006 Sep;52(2):389-97. Pooler A.M.Neuroscience. 2005;134(1):207-14. Wang L., Brain Research. 2007 Feb 16; 1133(1): 42–48. Sakamoto T. Brain Research. 2007 Nov 28;1182:50-9. 

bottom of page